Morden som inte räknas

Aftonbladet avslöjar: I 30 fall tog mannen sitt eget liv efter att ha dödat sin kvinna – då sågs det inte som ”riktiga” mord

Text: Kristina Edblom och Kerstin Weigl

Publicerades i Aftonbladet 5 maj 2009

Vart femte kvinnomord i Aftonbladets granskning kom aldrig till domstol. De anhöriga fick inga skadestånd.
Inte ens poliser ser alltid brotten som ”riktiga” mord.

Vår granskning av 153 dödade kvinnor avslöjar att:
✔ I 30 fall tog gärningsmannen även sitt liv.
✔ Ytterligare tre män tog sina liv i häktet, och en innan han greps.
De är mord som kallas ”utvidgade självmord” och sällan blir en rad i tidningen. Som tystas ner, och snabbt arkiveras. Lagen säger att förundersökningen ska läggas ner så fort man vet att ingen kan åtalas.

För den döda kvinnans anhöriga betyder det att de inte har samma möjligheter att få skadestånd, som kan vara 75 000 kronor enbart för sveda och värk. De får inget målsägandebiträde som hjälper dem.

Att ingen rättegång äger rum innebär också att många frågor lämnas obesvarade.

En vanlig förundersökning om mord brukar ge en bild av omständigheterna, innehålla förhör med anhöriga, vårdpersonal, arbetskamrater och andra om motivet, om tidigare våld och så vidare. Allt som kan hjälpa anhöriga att förstå varför deras mamma, dotter eller syster dödats.

”En sån där familjetragedi”, sa ofta poliser när vi begärde att få se deras rapport om morden där ingen kan åtalas. De talar om ”utökat självmord”. Men det ska vara mord – följt av självmord.

Utdrag ur männens självmordsbrev

När jag går bort skulle d­en sista ljuspunkten försvinna, hon skulle tvingas igenom d­en svåra upplevelsen av min begravning. Från 84-­­årig make, som sköt sig själv och hustrun 2003
Jag är fullt med­veten om att priset för att ge igen är mitt eget liv om jag inte väljer livstid­ fängelse (nej tack!) att allt gott jag gjort kommer att grusas och vara bortglömt Man som mörd­ad­e före d­etta flickvän 2002
Till alla ni som trod­d­e på en äktenskapsbryterska. Fy fan Lapp som återfanns i fickan på en man som sköt sin hustru 2001

Spelar detta någon roll? Vi tror det.

Uttrycket ”utökat självmord” antyder en inställning att de här fallen inte är ”riktiga” mord. Som man kanske inte ens behöver informera anhöriga om, eftersom gärningsmannen ändå är död.

Vi har fått signaler om det.

✔ En familj levde i tron att systern dog i en olycka. De fick inte veta polisens övertygelse, att hon dödats med stickvapen hemma. Mannen dog och förundersökningen lades ner.
✔ ”Jag tror att vi förskonade barnen från vetskapen”, sa en länskrimchef till Aftonbladet om ett fall där pappa mördat mamma. Det visade sig dock att utredaren haft ett långt möte med barnen.

Bilden är inte entydig. Vi vet att i vissa län är förundersökningen lika omfattande som vid ”vanliga” mord. För att utredare drivs av viljan att göra mer, ge anhöriga svar på frågor. Då går poliserna egentligen utanför sitt eget arbetsområde, för polisiärt är fallen enkla: en avgränsad mordplats, spår som inte undanröjts, och inte sällan ett erkännande i brevform.

Särskilt känsligt anses det vara när en gammal man dödat sin hustru. Vi har granskat även dessa fall.
✔ Nio kvinnor dödades under 2000-talet av en make som var 80 år eller äldre.
✔ I fem av fallen fanns ett uttalat ”barmhärtighetsmotiv ” – enligt polisen. I ytterligare två fall hade mannen fått ett sjukdomsbesked. De trodde inte att kvinnorna skulle klara sig själva.

– Jag kallar det inte ens mord, utan dödande av barmhärtighet, säger polismästare Benny Ericsson i Gävleborg om två fall där en äldre man dödat sin hustru.

Så viftas morden bort som två åldringars privata angelägenhet.

Varför? Kvinnorna har skjutits, slagits ihjäl i sina sängar. Vi vet inte att det var deras önskan. Tvärtom visar polisförhör med anhöriga att kvinnorna ofta hade livsviljan kvar, till skillnad från sin skröplige make.

Vi säger: sluta prata om ”familjetragedier”, ”utvidgade självmord” och ”barmhärtighetsmord”. För de anhöriga är mord ett mord.