Dömda mördare kunde döda igen

Männen som dödade var tickande bomber.
Myndigheter kände till deras våldsamhet, missbruk, vårdnadstvister.
Men till och med tidigare dömda mördare kunde döda igen, avslöjar vår granskning.

Text: Kristina Edblom och Kerstin Weigl  Foto: Anna Tärnhuvud

Publicerades i Aftonbladet 19 mars 2015

U

nder sex års granskning har vi gång på gång avslöjat hur de dödade kvinnorna förgäves ropade på hjälp. Myndigheterna kände till deras rädsla. Insatserna uteblev eller var otillräckliga. Nu kan vi avslöja att även männen hade omfattande kontakter.

• 88 män var aktuella hos myndigheter med insyn i deras livssituation, oftast socialtjänsten.

• 27 män hade kontakt med två eller fler myndigheter.

• I hälften av dessa fall hade kvinnan de sedan dödade bett om hjälp.
Socialtjänsten har haft störst kunskap om männen. De var insatta i vårdnadstvister, våldsamhet, missbruk.

• Socialtjänsten släppte en ung man med motiveringen ”myndighetens möjligheter var uttömda”. Han dödade sin 17-åriga flickvän.

• Eva Marree Kullander Smith var livrädd för sin ex-sambo. Socialtjänsten visste. Ingen säkerhetsåtgärd vidtogs.

• En kurator kontaktade socialtjänsten om en 42-årig man som berättat om sin lättväckta ilska mot hustru och barn. Han dödade sina barns mamma.

I

vår granskning blir det tydligt hur varningssignaler hopat sig: uppsägning, oklar bostadssituation, ett accelererande missbruk. Skilsmässa eller hot om att hon ska lämna blir utlösande faktor.
Inte ens de myndigheter som ska förhindra brott lyckades stoppa männen. Det händer gång på gång.

• 27 män med aktuella myndighetskontakter hade tidigare dömts för våldsbrott, tre hade dödat förut.

• Minst 15 av männen som dödade hade kontakt med Kriminalvården eller frivården, de hade skyddstillsyn, övervakare eller var villkorligt frigivna.

• Tre av männen mördade under obevakade permissioner.

Kriminalvårdens ansvar är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Men misslyckades totalt med sina riskbedömningar.

• Susanne Ahl mördades av exmannen som avtjänade fängelsestraff för våldtäkt. Han hade bedömts som ”lågrisk” för nya brott.

• Kriminalvården trodde att en dömd mördare var nykter och botad från sin psykopatstörning. Han dödade Johanna Puolusmäki under permission.

• En 34-årig man i Skåne avtjänade fängelsestraff för att ha misshandlat sin exfru och deras dotter. Han mördade henne under en permission i hemmet.