Unik databas: 325 dödade kvinnor


Sedan 1 januari 2000 har 325 kvinnor i Sverige dödats av sin man, pojkvän eller exman. Vi räknar varje död kvinna. Följer varje fall. Och glömmer inte barnen.

Alla våra senaste artiklar om dödade kvinnor hittar du här.

I den sökbara databasen (klicka på bilden här under) finns uppgifter om kvinnorna, brotten och gärningsmännen.


EN UNIK GRANSKNING


2009 publicerade Aftonbladet en granskning av alla fall under 2000-talet då en kvinna i Sverige dödats av sin man, pojkvän eller ex-man. Då var de 153. Ingen hade tidigare tagit reda på siffran. Vi kunde avslöja vilka kvinnorna var, hur de hade levt och vad som lett fram till brotten.
Uppmärksamheten var stor och löftet till läsarna blev att fortsätta räkna antalet dödade kvinnor.

Vårt fokus är att berätta om kvinnorna, och att beskriva misstag och systemfel som lett fram till deras död. Vi utgår från kriminellt dödligt våld mot kvinnor i nära relation och sorterar ut de relevanta fallen. Vi läser domar, förundersökningar och andra dokument och talar med kvinnornas anhöriga. De fall vi räknar är de rättsligt uppklarade.


Podd: Hör berättelserna om de dödade kvinnorna


I podden ”Dödade kvinnor” får lyssnaren följa Aftonbladetreportrarnas arbete. De är på rättegång, träffar anhöriga och talar med experter.

Kvinnorna bad om hjälp – ändå dödades de


Varningssignaler är vanliga. Kvinnorna har sökt hjälp i vården och hos socialtjänst, polis och andra myndigheter. Vi har upprepade gånger granskat haverier som lett fram till att kvinnan dödats, fast hon bett om hjälp.

 


283 barn har förlorat sin mamma


Hittills har 283 barn under arton år förlorat sin mamma i ett mord eller dråp under 2000-talet. 104 barn var hemma, 57 barn såg mordet. Minst sju barn hittade sin mamma. För de flesta barnen var det pappa som dödade mamma. 2013 granskade vi sveken mot barnen som blev kvar. Vi följde upp granskningen 2018.

 


Männen som dödar


Granskningen av männen som dödar visar att även de hade omfattande myndighetskontakter innan mordet. Vården, socialtjänsten, polisen och Kriminalvården kände till deras våldsamhet, svartsjuka och att de inte accepterade att bli lämnade.